Vi er mere end en skole...

Her på Realskolen er værdierne vores vigtigste pejlemærker i alt hvad vi gør. Med dem skaber vi det læringsmiljø, der giver de bedste forudsætninger for at vores elever kan udnytte hele deres potentiale.

På Realskolen betyder en høj faglighed mere end
de gode karakterer. Vi lærer vores elever praktiske færdigheder og effektive arbejdsvaner: Vi giver eleverne de redskaber, de har brug for, både i skolen og i fremtiden.

Vores elever skal have den bedst mulige personlige udvikling og læringsglæde. Vi fremmer nysgerrighed og kreativitet for at støtte elevernes individuelle vækst.

Kritisk tænkning og demokrati er væsentlige værdier for Realskolen. Vi lærer eleverne at tænke selvstændigt og deltage aktivt i et demokratisk samfund.

Fællesskab og sammenhold gør at vi er mere end en skole. Vi styrker følelsen af samhørighed og fællesskab blandt eleverne.

Vores mange gamle traditioner gennem hele skoleåret har vi, fordi vi værner om og formidler den danske kulturarv. Traditionerne er med til at binde os sammen som en “skole-familie”, hvor vi er opmærksomme og passer på hinanden.

Vi arbejder tæt sammen med elever, forældre og lærere for at skabe de bedste rammer for læring.
Vi gør os umage med at vores undervisning foregår i en atmosfære af tryghed og gensidig respekt.

For os er det ikke nok at lære en masse viden. Vi uddanner ikke blot – men danner eleverne til at blive hele mennesker.
Ærlighed og ansvar er vigtige værdier for os – og
vi opmuntrer til oprigtighed og selvdisciplin gennem god opførsel og arbejdsomhed.

Alle skal lære at have respekt for liv og natur. Vi fremmer derfor respekt og omsorg for både mennesker og miljø.

Elever går der på skolen
0
Elever pr. klasse
0

0 - 10.

Klasse

Rummelighed og plads til den enkelte

Vi er én skole,
men mange stemmmer

Alle børn fortjener at få de bedste betingelser for deres læring. 
På Realskolen uddanner vi på grundskoleniveau. Men nogle elever har brug for særlig tilrettelagt undervisning. Måske er noget særligt svært  eller alt for nemt – alle skal kunne udnytte deres fulde potentiale. 

Team 10

Et sjovt og lærerigt år i 10. klasse ?

Team 10 er Realskolens 10. klasse-tilbud. Vi er stolte af, at vi også kan tilbyde et spændende, trygt og udviklende år for unge, der gerne vil tage et år i 10. klasse.

Jeg elsker at gå på skolen

Jeg elsker at gå i skole, fordi jeg lærer nye ting hver dag og får lov til at lege med mine venner. Min lærer er også rigtig sød og hjælper os med alt, hvad vi har brug for.
Sofie 2. klasse

Det bedste er sammenholdet

Jeg elsker sammenholdet på skolen, fordi vi altid støtter hinanden og har det sjovt sammen. Uanset om det er i timerne eller i frikvartererne, er der altid nogen, der har ens ryg. Det gør skolen til et fedt sted at være.
Gustav 8. klasse

Der er altid nogen at være sammen med

Jeg elsker, at der altid er nogen at være sammen med i klassen, fordi det betyder, at jeg aldrig føler mig alene. Vi laver sjove ting sammen og det gør skoledagen meget bedre.
Viktor 4. klasse

Holbæk Private Realskole arbejder med

De syv samfundsløfter

Samfundsansvar er ikke bare noget, vi taler og skriver om. Det er noget vi viser med handling. 
Som privatskole har vi forpligtet os på et kodeks, hvor vi aktivt har og planlægger aktiviteter på 7 kerneområder, der er til gavn for samfundet.