0. – 9. klasse

O. klasse

Realskolen har tre 0. klasser med 22 elever i hver. De “bor” i 3. fløj – tæt på fritidsordningens base og baghaven, hvor indskolingen har deres lege-areal.

Sandra Broe Larsen er klasselærer for a-klassen, Benny Nielsen er for b-klassen og Louise Holm Christensen er for c-klassen.

I undervisningen deltager også de tre primærpædagoger fra fritidsordningen samt kommende dansk- og matematiklærere i 1. klasse. 

Indholdet i 0. klasse følger fælles mål ved Undervisningsministeriet. Dagen er delt op i forskellige aktiviteter ud fra et skema, der er grundstammen i ugens arbejde. Derudover er der aktiviteter, hvor undervisningen lægges uden for klasselokalet – det kan f.eks. være kulturelle aktiviteter og arrangementer, virksomhedsbesøg, træning i at færdes i trafikken, på ture i naturen mv

1. - 9. klasse

Realskolen har fra 1.-9. klasse tre spor.  På det enkelte klassetrin undervises der i samme fag med samme antal lektioner. Alle klassetrin har dansk og matematik og idræt. Der lægges fra 1.- 9. klasse megen vægt på de praktisk-musiske fag samt idræt ved at supplere den daglige undervisning med andre aktiviteter:

Musik – Morgensang, musikdage og -café, luciaoptog, krybbespil samt skolekomedie, kor og skoleband.

Billedkunst – Maskeoptog, kunstudstillinger på gangenge samt rekvisitter og kulisser til skolekomedie.

Håndarbejde/sløjd – Udtillinger, kostumer, rekvisitter og teaterkulisser.

Idræt – Idrætsdage, motionsdag samt deltagelse i diverse skoleidrætsmæssige turneringer.

Drama – Optræden til morgensang, nissespil ved julemarked, krybbespil, komedie samt interessefag.

IT integreres i undervisningen i alle fag, hvor det er relevant.

Derudover undervises der i:

1. klassetrin – Billedkunst, kor,  kristendom og engelsk.

2. klassetrin – Billedkunst, musik, kristendom og engelsk.

3. klassetrin – Billedkunst, musik, kristendom, engelsk, naturfag og historie.

4. klassetrin – Billedkunst, musik, kristendom, engelsk, naturfag, historie, demokratisk dannelse og masterclass.

5. klassetrin – Musik, kristendom, engelsk, biologi, historie, demokratisk dannelse, geografi, tysk, håndarbejde, sløjd, masterclass og madkundskab.

6. klassetrin – Musik, kristendom, engelsk, biologi, historie, geografi, tysk, håndarbejde, sløjd og skolekomedie.

7. klassetrin – Biologi, historie, geografi, engelsk, tysk, fysik og valghold.

8. klassetrin – Biologi, historie, geografi, engelsk, tysk, fysik, valghold og samfundsfag.

9. klassetrin – Biologi, historie, geografi, engelsk, tysk, fysik og samfundsfag.

Praktisk information

Søger du praktisk information?

Du kan læse om fag, timefordeling, prøver, retningslinjer for elever, undervisningsmiljø med mere her.

Du er også meget velkommen til at kontakte os direkte, skulle du have opklarende spørgsmål eller lignende.