Aktiviteter og traditioner

Faste aktiviteter – ud over dagligdagen i såvel skole som fritidsordning.
Realskolen lægger vægt på, at skole- og fritidshverdagen er tydelig og i faste rammer, men andre aktiviteter bidrager i høj grad til elevernes alsidige faglige og sociale udvikling.
(OBS – der komme ændringer i placeringen af aktiviteterne)

Hele året0. – 4. kl.
6. – 10. kl.
0. – 10. kl.
Morgensang.
Træf med foredrag, musikalske indslag eller lignende.
Fagspecifikke ekskursioner eller ture med socialt indhold.
 
August10. kl.
5.-10. kl.
Alle
Ryste-sammen-tur til Idrætscenter i Nr.Sundby.
Lejrskoler til Bornholm, Chr. Lyst, Budapest og Sjælland.
Forældremøder
 
SeptemberAlle
0. – 4. kl.
Alle
Åbent hus for kommende førskole og Team 10
Rollespil i fritidsordningen.
Forældremøder
 
Oktober0. – 8. kl.
0. – 10. kl.
0. – 10. kl.
7. – 10. kl.
7. – 10. kl.
10. kl.
9. kl
Temadage.
Brandøvelse.
Motionsdag.
Skolefest.
Trafik- og SSP-timer.
Brobygning m. gymnasiale ungdomsuddannelser.
Erhvervspraktik
 
November0. – 3. kl.
0. – 10. kl.
0. – 10. kl.
0. – 6. kl.
Temauge i fritidsordningen.
Realskolens fødselsdag.
Julemarkedsdage med julemarked lørdag før 1.advent.
Musikdag og -café.
 
December0. – 10. kl.
4. kl.
5. kl.
8. kl.
Juletræsfester.
Luciaoptog for alle elever ved 5. kl.
Krybbespil ved juleafslutning for alle – i Sct.Nikolai kirke.
Projektuge med efterfølgende fremlæggelse
 
Januar9. kl.Projektuge med efterfølgende fremlæggelse. 
Februar0. – 5. kl.
8. kl.
10 .kl.
0. – 10. kl
Det store talentshow i fritidsordningen og Cafe.
Introdage til gymnasiale ungdomsuddannelser.
Introdage til gymnasiale ungdomsuddannelser.
Maskeoptog og fastelavn.
 
Marts6. kl.
0. – 7. kl.
0. – 10. kl.
Skolekomedie, der vises for alle elever og forældre – og børnehaver fra Holbæk og omegn.
Skolefester
Trivselsdag/undervsiningsmiljøundersøgelse
 
April0. – 6. kl.
0. – 6. kl.
10. kl
Trafikdage/- timer alt efter klassetrin. Gåprøve 0. kl, Banecykling 3. kl., Cyklistprøve 6. kl.
Musikdag og -café.
Studierejse til Berlin
 
Maj9. – 10. kl.
6.- 8. kl.
0. – 6. kl.
0.-5. kl.
FSA/FS10 skriftlige prøver.
Årsprøver skriftlige.
Idrætsdag.
Fodboldturnering i FO/Cafe
 
Juni9. – 10. kl.
7.- 8. kl.
0. – 8. kl.
9. – 10. kl.
0.-6. kl.
0.-8. kl.
FSA/FS10 mundtlige prøver.
Årsprøver mundtlige.
Klasselærerdag.
Dimission.
Idræstdag med andre private og frie skoler i Holbæk
Sommerferieafslutning