Befordring

Befordringsgodtgørelse

Forældrene sørger selv for bus- eller togkort til deres barn. Ansøgningsskema for det kommende skoleår skal afleveres til skolens kontor. Ved årsskiftet modtages tilskuddet fra fordelingssekretariatet. Når skolen har modtaget tilskuddet, vil tilskuddet blive fordelt til ansøgerne forholdsmæssigt efter kilometerafstand. Bundgrænsen for at søge tilskud er 5 kilometer.

Nedenstående befordringsblanket kan bruges til at ansøge om befordring til skoleåret 24/25. Ansøgningen skal afleveres senest d. 1. oktober 2024 til skolens kontor.

Befordringsansøgning 2024-25

Praktisk information

Søger du praktisk information?

Du kan læse om fag, timefordeling, prøver, retningslinjer for elever, undervisningsmiljø med mere her.

Du er også meget velkommen til at kontakte os direkte, skulle du have opklarende spørgsmål eller lignende.