Bestyrelse

Realskolens bestyrelse består af i alt syv medlemmer, der vælges for tre år ad gangen. De vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen). Der vælges derudover mindst en suppleant blandt forældrene. Bestyrelsemedlemmerne vælges ved den årlige generalforsamling i april måned.

Der afholdes omkring ni bestyrelsesmøder om året af et par timers varighed. Bestyrelsen varetager Realskolens overodnede ledelse samt er ansvarlig for skolens drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse i lov om friskoler og private grundskoler mv. og skolens vedtægter. Bestyrelsen vælger selv af sin midte formand og næstformand og fastsætter selv forretningsorden. Således også deltagelse i nedenstående fora.

I henhold til bestyrelsens forretningsorden er bestyrelsen repræsenteret i følgende fora, hvor også Realskolens daglige ledelse er repræsenteret.

  • Forretnings- og økonomiudvalg
  • Bygnings- og anlægsudvalg
  • Ansættelsesudvalg
  • Strategi- og kommunikationsudvalg

Fra 23.4.24 var bestyrelsens sammensætning og deltagelse således:

Kristian Holst Nygaard
Formand/FU/Bygnings- og anlægsudvalg
formanden@realskolen.dk

Morten Walsted
Næstformand/FU/Bygnings- og anlægsudvalg

Tabita Lotte Rachlitz 
Bygnings- og anlægsudvalg

Danja Tusanthan
Ansættelsesudvalg/Strategi- og kommunikationsudvalg

Kim B.
Ansættelsesudvalg/Strategi- og kommunikationsudvalg

Christian Quist Nielsen
Ansættelsesudvalg/Bygnings- og anlægsudvalg

Heidi Ørskov
Strategi- og kommunikationsudvalg

På generalforsamlingen den 23.4.24 blev endvidere en suppleant valgt: Jannie Bahn Grønholt Pedersen.

Suppleanter er valgt for et år ad gangen

Praktisk information

Søger du praktisk information?

Du kan læse om fag, timefordeling, prøver, retningslinjer for elever, undervisningsmiljø med mere her.

Du er også meget velkommen til at kontakte os direkte, skulle du have opklarende spørgsmål eller lignende.