Elevrådet

Elevrådet

Realskolen har et elevråd der dækker fra 0.-10. klasse. 

Det er vigtigt at have elevråd og elevdemokrati på en grundskole af flere grunde – og her er vores:

  1. Medbestemmelse og Ejerskab: Elevråd giver eleverne mulighed for at få medindflydelse på deres skolegang og skolemiljø. Når eleverne er med til at træffe beslutninger, føler de større ejerskab og engagement i deres skole.

  2. Demokratisk Dannelsesproces: Elevdemokrati lærer eleverne om demokratiets principper og processer. De får erfaring med at deltage i valg, holde møder, diskutere emner og tage beslutninger i fællesskab, hvilket er essentielt for deres udvikling som aktive og ansvarlige borgere i et demokratisk samfund.

  3. Kompetenceudvikling: Gennem deltagelse i elevråd udvikler eleverne en række vigtige kompetencer som samarbejde, kommunikation, problemløsning og ledelse. Disse færdigheder er værdifulde både i deres skoleliv og i deres fremtidige karrierer og liv generelt.

  4. Forbedring af Skolemiljøet: Elevrådet fungerer som et talerør for elevernes ønsker, bekymringer og idéer. Dette kan føre til konkrete forbedringer af skolemiljøet, da eleverne ofte har førstehåndsviden om, hvad der fungerer godt, og hvad der kunne forbedres på skolen.

  5. Inklusion og Trivsel: Når eleverne føler, at deres stemme bliver hørt, og at de har en reel indflydelse, fremmer det en følelse af inklusion og øger deres trivsel. Det kan også bidrage til at forebygge konflikter og mobning, da eleverne arbejder sammen om fælles mål.

  6. Ansvarsfølelse: Ved at tage del i skolens beslutningsprocesser lærer eleverne at tage ansvar for deres handlinger og for de beslutninger, de er med til at træffe. Dette er en vigtig del af deres personlige udvikling og modning.

  7. Kulturel og Social Udvikling: Elevdemokrati kan fremme en kultur af respekt og forståelse for forskellige synspunkter og baggrunde, da eleverne lærer at værdsætte og respektere hinandens meninger og samarbejde på tværs af forskelle.

Her er forretningsordenen for Realskolens elevråd.

https://realskolen.dk/wp-content/uploads/2024/05/Vedtaegter-for-elevraadets-HPR-efteraar-2022.docx

Praktisk information

Søger du praktisk information?

Du kan læse om fag, timefordeling, prøver, retningslinjer for elever, undervisningsmiljø med mere her.

Du er også meget velkommen til at kontakte os direkte, skulle du have opklarende spørgsmål eller lignende.