Om at være forældre

Hvad kan du forvente - og hvad forventer vi?

Holbæk Private Realskole er i høj grad forældrenes skole. Idet det er skolens bestyrelse, der består af forældre, der har ansvar for den overordnede ledelse af skolen og det økonomiske ansvar for skolen. Privatskolens leder har det pædagogiske ansvar og varetager den daglige ledelse.

Realskolens fundament bygger på et gensidigt tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem skole og forældre.

En privatskole må i modsætning til en folkeskole gerne drives ud fra bestemte værdier. Det gælder også Realskolen, vi er en holdningsskole, derfor er det også vigtigt, at forældre vælger Realskolen ud fra de værdier og holdninger som vores skole repræsenterer.

Vi går meget op i at vores elever trives til dagligt, at der opbygges gode fællesskaber og venskaber og i at styrke elevernes faglighed både i almenfag samt innovative og kreative fag. Det er en del af skolens værdier at byde på ”anderledes dage” med alt fra temauger, faste traditioner, lejrskoler og udflugter med mere. Skolen har to faste ressourcevejledere, der støtter og vejleder elever, når de har brug for det, og vi har booster-tilbud, der er et tilbud om specialundervisning og specialredskaber for at imødekomme elever med udfordringer fagligt, socialt, grundet handicap eller andet.

Du kan læse mere om at være elev på skolen og skolens værdier her:

Vi har lavet en forældreguide. Det er vigtigt at vi har forventningsafstemt, inden vi indgår et langvarigt samarbejde om noget meget dyrebart – nemlig dit barn.
Læs vores forældreguide her: 

https://realskolen.dk/wp-content/uploads/2024/05/guide_til_foraeldre_-_april_2023.pdf

 

Skolen og forældre

Forældremøde med generel orientering

En gang årligt – inden efterårsferien afholdes “det ordinære” forældremøde med præsentation af såvel forældre som nogle lærere og pædagoger (0.-5.klasse). Derudover præsenteres væsentlige forhold vedr. skoleårets gang med fag, særlige aktiviteter, kontakt mellem skole og forældre mv. Der er på disse møder også muligheder for drøftelse af klassens sociale samspil.

Ekstra forældremøde på nogle klassetrin

På særlige klassetrin afholdes forældremøder med fokus på det sociale liv såvel børnene som forældrene imellem – også uden for skolen. 

1., 2. og 7. klasse:

1. klassetrin: Fokus på etablering af et godt forældresamarbejde med gensidig anerkendelse af forskelligheder.

2. klassetrin: Det sociale liv i klassen samt emner som mobiltelefon mv.

7. klassetrin: SSP konsulenten deltager. Her får forældrene mulighed for at drøfte “grænser” i relation til rygning, alkohol, fester mv.

Forældresamtaler

Hos Holbæk Private Realskole vil vi ikke opstille et perfekt billede, i stedet er vi oprigtige, omsorgsfulde og fagligt funderet i vores tilgang til dit barn. Det er vores ansvar sammen med jer, at vi har en god forældrerelation, og det vægter vi højt. Derfor kan du bl.a. forvente en ærlig og velforberedt skolehjem-samtale om dit barns hverdag, og hvordan det går både fagligt og socialt.

På alle klassetrin afvikles der hvert skoleår to samtaler mellem skole/FO og forældre; på nogle klassetrin kan eleverne også deltage.
Med udgangspunkt i udviklingsplan drøftes den enkelte elevs faglige- og sociale standpunkt – med henblik på udvikling fremover.
Samtalerne organiseres forskelligt alt efter klassetrin. Dansk- og matematiklærer samt FO-pædagog (0.-5.klasse) deltager altid.
Derudover deltager en faglærer i en af samtalerne på mange af klassetrinene.

Forældrebesøg

Forældrene er velkomne på Realskolen og inviteres heldigvis ofte. Ind imellem kan man som forældre få lyst til at komme på en helt almindelig dag, men af hensyn til den almindelige planlægning ved læreren, skal forældrene i forvejen træffe aftale med såvel klasselærer, som med den pågældende faglærer.

Samtidig opfordres til at forældrene, der invitereres på særlige dage, hjælper til i undervisningen; det giver altid et bedre indblik i samt forståelse for undervisningens form og indhold. Forældre der kommer på besøg i klassen, bedes være opmærksomme på, at de i relation til andre børn i klassen, kan få oplevelser, som for lærerne er belagt med tavshedspligt – og der forventes derfor, at forældrene i sådanne situationer opretholder en tilsvarende tavshedspligt. I helt særlige tilfælde kan Realskolen forbeholde sig ret til sige nej til besøg af hensyn til klassens elever.

Kommunikation

Realskolen benytter Forældreintra, der giver mulighed for en- og to-vejs kommunikation mellem forældre og skolens medarbejdere samt forældrene indbyrdes.

Forældreintra bruges som meddelelsesform mellem skole og forældre – primært til oplysninger vedrørende fravær, glemt lektie, fritagelse mv.

Derudover anbefales telefon eller møde ved forhold, der bør drøftes.