Om at være i fritdsordningen

Realskolens fritidstilbud

For vores fritidstilbud gælder det, at vi arbejder på at skabe de bedste forudsætninger for børnene til at udfolde deres kreativitet, fantasi, samvær og venskaber. Vi ønsker at skabe et positivt og anerkendende miljø, da børnenes trivsel er grundlaget for, at de kan tage imod læring og udvikle sig til selvstændige og hele mennesker.

Realskolens fritidstilbud er et aldersopdelt tilbud: Fritidsordning (FO) for 0. – 2. klasse, Café for 3. – 4. klasse og derudover et klubtilbud for 5. – 6. klasse.

I Fritidsordningen og Caféen har vi lidt over 300 børn.

På Realskolen har vi valgt at adskille skole og fritid fysisk således, at eleverne oplever et skifte i miljø, når de bevæger sig fra skole til fritid. Vi mener, det giver eleverne et mentalt frirum, at de forlader de lokaler, hvori de til dagligt modtager undervisning.

Fritidsordningen har til huse i skolens hovedbygning og Café og klub har deres egen lille ”landsby” i et dejligt grønt hjørne af skolen.

I fritidsordning og Café har hver klasse en primærpædagog. Primærpædagogen samarbejder med klassens lærerteam, da de har støttetimer i deres primærklasse og er således bindeled mellem skole og Fritidsordning/café. Primærpædagogerne deltager i skolens aktiviteter, skole-/hjemsamtaler samt fritidsdelens egne traditionsrige arrangementer. Alle primærpædagoger har  ansvaret for, at egen klasse arbejder med trivsel.

Alle årgange i Fritidsordning og Café har mindst en obligatorisk hyggeaften 2 gange om året, hvor de hygger med deres kammerater samt afholdes fælles fodboldturnering, rollespilsuge, skrammelværksted og Talentshow for alle i Fritidsordning og Café.

Fritidsordningen for 0.-2. klasse har til huse på Basen, Torvet og Hyggen. Her foregår mange spændende aktiviteter, både ude og inde. Vi tager udgangspunkt i børnegruppen og forsøger at tilrettelægge aktiviteterne, så alle børn bliver tilgodeset. Vi benytter desuden også skolegården, skolens haller, teatersalen og det omkringliggende naturområde til vores turdage..

I de små årgange hjælper vi med at aktivere børnene, så de understøttes til leg og læring. Fritidsordningen har temauger, hvor alle fra 0. – 2. klasse kan deltage. Blandt andet kan nævnes haft bål- og bevægelsesuge eller skøjtebane i december og januar for 2. klasserne.

Der udsendes ugeplan, så alle kan følge med i, hvad der sker i fritidsordningen.

Hver eftermiddag serveres et let måltid.

Caféen er vores fritidstilbud for 3. – 5. klasse.

Caféen åbner dagligt når børnene får fri fra skole og lukker hver dag kl. 17.00. Faciliteterne er 3 små huse, som er børnenes helt eget område adskilt fra hovedbygningen.

Børnene i Caféen er medskabere af deres egen hverdag, de øver sig i demokratiske processer bl.a. i børnerådet og tager medansvar for deres egen hverdag.

I caféen hygger vi os med hinanden, giver os god tid, laver aktiviteter og tager på ture,

Hver eftermiddag serveres et let måltid.

Caféen og fritidsordningen har tre fælles årlige traditioner, Rollespilsuge, Talentshow og den årlige fodboldturnering. Her arbejder vi sammen på tværs af alder og nyder det gode fællesskab.

Der udsendes ugeplan, så alle kan følge med i, hvad der sker i ugens løb.

Klubben er Realskolens fritidstilbud for 5. – 6. klasse. Klubben har åbent én gang om måneden fra kl. 16.00 – 19.30, i perioden september til juni. Der er pt. 2 pædagoger tilknyttet, og klubaftenerne er flittigt besøgt.

Klubben er et frirum for vores store børn, som ikke har brug for et dagligt pasningstilbud, men stadig nyder at være sammen med kammerater og voksne i hyggelige og trygge rammer. I klubben er der mulighed for hygge, snak, spil og kreative aktiviteter, og så har vi en masse faste traditioner som slender, nerfkrig, julebanko og lignende, som vi holder fast i.

Klippekort kan KUN benyttes til klubdelen.

I Fritidsordningen og Caféen foregår mange spændende aktiviteter, både ude og inde. Vi tager udgangspunkt i børnegruppen og forsøger at tilrettelægge aktiviteterne, så alle børn bliver tilgodeset.

Hver uge lægges ugeplanen på forældreintranet hvor I kan tale med jeres barn om hvilke aktiviteter, de evt. kan deltage på i ugens løb. Aktiviteterne kan bl.a. omhandle KREA med alt hvad det indebærer af kreative aktiviteter, boldspil, løbehjul/skøjter i skolegården, fodbold på plænen ved badmintonhallen, moon-car, fri leg i pilehytterne, bål eller bare en snak med en voksen.

Vores 4 faste tema-aktiviteter:

  • Rollespil i efteråret.
  • Kæmpe forårs talentshow.
  • Stor fodboldturnering i maj/juni.
  • Koloni-tur i uge 27.
  • Skraldeværksted – byg-selv ud fra fri fantasi.

Til Talentshowet inviteres forældre, bedsteforældre etc. De kan købe en billet til showet – indtægterne fra billetsalget går direkte til årets sommerfest. Eleverne bestemmer selv, hvad de vil optræde med og vælger musikken. De har 2 måneder i fritiden til at øve sig på deres optræden med god hjælp fra en mentor.

Under den store fodboldturnering, som varer en hel uge, inddeles børnene på kryds og tværs i lande, som dyster mod hinanden. Dog niveau-opdelt så FO og Café er adskilt, når de spiller. Turneringen foregår i alt slags vejr, og alle er med samtidig på fodboldbaner, hvor der er rig mulighed for at heppe samt leg og andre aktiviteter – det vil sige, det er også sjovt for dem, der ikke gider at spille fodbold.

Koloni-turen i juni er opdelt så 1. og 2. klasse er på tur sammen og 3. og 4. klasse tager på feriekoloni i Ebbeløkke.

Vi holder også en obligatorisk hyggeaften for alle klassetrin, 2 gange om året. Hyggeaftenerne kan opdeles i pige – og drengeaftener og planlægges af klassernes primærpædagoger.

Café og FO har begge et børneråd.

Fritidsordningen åbner hver dag kl. 6.30 og lukker kl 17.00. Alle børn, både FO og Café, møder ind i fritidsordningen på Basen. Dette gælder også i de skolefri uger.

FO og Café åbner dagligt, når børnene har fri fra skole og derefter starter aktiviteterne.

I morgenåbning tilbydes børnene et lille supplement til den morgenmad, de gerne skal have indtaget hjemmefra.

Kl. 7.30 åbner klasserne og børnene er velkomne til at være i disse. De voksne går rundt i klasserne og hjælper til med, at alle oplever en stille og rolig morgen.

Fra kl. 13.30 – 14.30 bliver alle børn tilbudt eftermiddagsmad. For FO børnene foregår det i spisekrogen ved caféborde, så børnene kan gå til og fra, når det passer ind i de igangværende aktiviteter.

Om eftermiddagen lukkes værksteder og aktiviteter ned mellem kl. 15.30, og herefter mødes alle børn og voksne på Basen, hvor dagen afsluttes.

Fritidsordningen for 0.-2. klasse har til huse på Basen, Torvet og Hyggen. Her foregår mange spændende aktiviteter, både ude og inde. Vi tager udgangspunkt i børnegruppen og forsøger at tilrettelægge aktiviteterne, så alle børn bliver tilgodeset. Vi benytter desuden også skolegården, skolens haller, teatersalen og det omkringliggende naturområde til vores turdage..

I de små årgange hjælper vi med at aktivere børnene, så de understøttes til leg og læring. Fritidsordningen har temauger, hvor alle fra 0. – 2. klasse kan deltage. Blandt andet kan nævnes haft bål- og bevægelsesuge eller skøjtebane i december og januar for 2. klasserne.

Der udsendes ugeplan, så alle kan følge med i, hvad der sker i fritidsordningen.

Hver eftermiddag serveres et let måltid.

Caféen er vores fritidstilbud for 3. – 5. klasse.

Caféen åbner dagligt når børnene får fri fra skole og lukker hver dag kl. 17.00. Faciliteterne er 3 små huse, som er børnenes helt eget område adskilt fra hovedbygningen.

Børnene i Caféen er medskabere af deres egen hverdag, de øver sig i demokratiske processer bl.a. i børnerådet og tager medansvar for deres egen hverdag.

I caféen hygger vi os med hinanden, giver os god tid, laver aktiviteter og tager på ture,

Hver eftermiddag serveres et let måltid.

Caféen og fritidsordningen har tre fælles årlige traditioner, Rollespilsuge, Talentshow og den årlige fodboldturnering. Her arbejder vi sammen på tværs af alder og nyder det gode fællesskab.

Klubben er Realskolens fritidstilbud for 5. – 6. klasse. Klubben har åbent én gang om måneden fra kl. 16.00 – 19.30, i perioden september til juni. Der er pt. 2 pædagoger tilknyttet, og klubaftenerne er flittigt besøgt.

Klubben er et frirum for vores store børn, som ikke har brug for et dagligt pasningstilbud, men stadig nyder at være sammen med kammerater og voksne i hyggelige og trygge rammer. I klubben er der mulighed for hygge, snak, spil og kreative aktiviteter, og så har vi en masse faste traditioner som slender, nerfkrig, julebanko og lignende, som vi holder fast i.

Klippekort kan KUN benyttes til klubdelen.

I Fritidsordningen og Caféen foregår mange spændende aktiviteter, både ude og inde. Vi tager udgangspunkt i børnegruppen og forsøger at tilrettelægge aktiviteterne, så alle børn bliver tilgodeset.

Hver uge lægges ugeplanen på forældreintranet hvor I kan tale med jeres barn om hvilke aktiviteter, de evt. kan deltage på i ugens løb. Aktiviteterne kan bl.a. omhandle KREA med alt hvad det indebærer af kreative aktiviteter, boldspil, løbehjul/skøjter i skolegården, fodbold på plænen ved badmintonhallen, moon-car, fri leg i pilehytterne, bål eller bare en snak med en voksen.

Vores 4 faste tema-aktiviteter:

  • Rollespil i efteråret.
  • Kæmpe forårs talentshow.
  • Stor fodboldturnering i maj/juni.
  • Koloni-tur i uge 27.
  • Skraldeværksted – byg-selv ud fra fri fantasi.

Til Talentshowet inviteres forældre, bedsteforældre etc. De kan købe en billet til showet – indtægterne fra billetsalget går direkte til årets sommerfest. Eleverne bestemmer selv, hvad de vil optræde med og vælger musikken. De har 2 måneder i fritiden til at øve sig på deres optræden med god hjælp fra en mentor.

Under den store fodboldturnering, som varer en hel uge, inddeles børnene på kryds og tværs i lande, som dyster mod hinanden. Dog niveau-opdelt så FO og Café er adskilt, når de spiller. Turneringen foregår i alt slags vejr, og alle er med samtidig på fodboldbaner, hvor der er rig mulighed for at heppe samt leg og andre aktiviteter – det vil sige, det er også sjovt for dem, der ikke gider at spille fodbold.

Koloni-turen i juni er opdelt så 1. og 2. klasse er på tur sammen og 3. og 4. klasse tager på feriekoloni i Ebbeløkke.

Vi holder også en obligatorisk hyggeaften for alle klassetrin, 2 gange om året. Hyggeaftenerne kan opdeles i pige – og drengeaftener og planlægges af klassernes primærpædagoger.

Café og FO har begge et børneråd.

Fritidsordningen åbner hver dag kl. 6.30 og lukker kl 17.00. Alle børn, både FO og Café, møder ind i fritidsordningen på Basen. Dette gælder også i de skolefri uger.

FO og Café åbner dagligt, når børnene har fri fra skole og derefter starter aktiviteterne.

I morgenåbning tilbydes børnene et lille supplement til den morgenmad, de gerne skal have indtaget hjemmefra.

Kl. 7.30 åbner klasserne og børnene er velkomne til at være i disse. De voksne går rundt i klasserne og hjælper til med, at alle oplever en stille og rolig morgen.

Fra kl. 13.30 – 14.30 bliver alle børn tilbudt eftermiddagsmad. For FO børnene foregår det i spisekrogen ved caféborde, så børnene kan gå til og fra, når det passer ind i de igangværende aktiviteter.

Om eftermiddagen lukkes værksteder og aktiviteter ned mellem kl. 15.30, og herefter mødes alle børn og voksne på Basen, hvor dagen afsluttes.

Tom Juul Foght, pædagogisk leder – telefon: 31253317

Basen, hjertet i FO – Telefon: 29254101

Torvet i FO – Telefon: 30532530

Hyggen i FO – Telefon: 29619920

Café og Klub – Telefon: 31769208

 

Medarbejdere

Tom Juul Foght – Pædagogisk Leder

FO; Pia Buchardt, Birthe Rasmussen, Thomas Emmanuel, Mark Nogaard, Steen Nielsen, Amalie Torp, Simone Djenner, Camilla Thuesen og en pædagogstuderende.

Cafe: Lasse Rasmussen, Malene Højland, Theis Andreasen, Mik Olsen, Mia Andersen og Vacant.

Klub: Theis Andreasen og Mik Olsen.

Tabulex er det elektroniske kommunikationssystem vi bruger i FO og Café.

Der hænger skærme til ind – og udkrydsning. Børnene også kan vælge sig på aktiviteter og værksteder og se hvor deres venner er henne.

Forældrene bruger systemet til at skrive eks. hentetider, stamkort, tilladelser samt til – og framelding til ferier.

Men Tabulex kan ikke stå alene! Det er derfor vigtigt, at børnene siger goddag og farvel til en voksen, selvom de er krydset ind eller ud på Tabulex, så vi lige har set det enkelte barn.

Sygemeldinger og daglige beskeder foregår via skolens intrasystem. Man kan skrive direkte til den enkelte ansatte og leder, hvis der er brug for det.

I hverdagen er der heldigvis mulighed for, at vi kan mødes i den virkelige verden. Når I afleverer eller henter jeres børn, har vi mulighed for en snak om hverdagen. Nogle gange har vi travlt med vores pædagogiske aktiviteter, men der er altid mulighed for at aftale et tidspunkt, hvor vi kan finde ro og tale med hinanden.

Vi har brug for jer som forældre. Vi har brug for jeres holdninger, oplevelser, viden og engagement, så vi sammen kan skabe de bedste forudsætninger for et dejligt børneliv på Realskolen.

Fritidsordningen har lukket på følgende dage i skoleåret 2023/2024: Alle dage er inklusive.

22.12.23 – 02.01.24        Juleferie

23.03.24 – 01.04.24        Påskeferie

26.04.24                        Forårsfridag

09.05.24 – 10.05.24       Kr. Himmelfartsferien

05.06.24                        Grundlovsdag

20.05.24                        Pinse

15.07.24 – 26.07.24         Sommerferie

I fritidsordningen modtager vi studerende fra pædagoguddannelsen.

Fra pædagoguddannelsen modtager vi studerende i alle deres praktikperioder.