Retningslinjer for elever

Morgensang

Eleverne fra 0.-4.klasse skal møde til morgensang kl. 08.15 i Teatersalen på den dag om ugen, hvor de har morgensang.

Bibliotek

Biblioteket må besøges i 10-frikvarteret og i spisepausen af alle elever. Derudover i undervisningstiden med tilsyn.

Frikvarterer

I alle frikvarterer er der tilsyn med eleverne; Realskolen har faste gårdvagter. 

Skoleboden – kun et supplement til madpakke. Skoleboden har åbent i spisepausen hver dag.

Der tilbydes eleverne en lang række aktivitetsmuligheder – såvel inden- som udendørs.

Ude

 • 8-9. klasse må kun forlade skolens område i 11-frikvarteret.
 • 10. klasse må forlade skolens område i alle frikvarterer og evt. mellemtimer.
 • Den store boldbane må benyttes af alle, stort set hele året rundt. Der er udabejdet et skema for hvornår hvilke klasser har ret til hvilke boldbaner.
 • Den store skolegård er fælles for alle.
 • Der må ikke cykles, løbes på rulleskøjter, skates mv. i skolegården i frikvartererne.
 • Max. 2 elever på gyngen.
 • Der må ikke spilles bold hen over ostebaner.
 • I skolegården må I kun spille med de bløde bolde I har fået af jeres klasselærer, undtagen basketbolde.
 • Hop over bold og død mur må spilles op af væggen til højre for skralderummet og mod mur bag toiletbygning (Når vinduerne er blevet lukket af).
 • Der må leges med sne, men snekast og snevaskere er ikke tilladt på skolens område.
 • I grønnegårdene må der gerne leges stille lege og spilles stikbold, kun uden for jeres eget klasselokale – og med opsyn af en lærer.
 • I Baghaven er legepladsen til 0.-2. klasse
 • Ved tørt vejr (fra april til og med oktober) må elever gå ud og ind af havedøren.
 • Ved tørt vejr (fra november til og med marts) må elever gå ud af havedøren i sidste fløj, men ikke ind.


Inde

 • 0.-6. klasse skal være ude i alle frikvarterer. Ved dårligt vejr se tavle foran kontor.
 • 7.-10. klasse må være inde i alle frikvarterer.
 • Toiletter må ikke anvendes til leg, sminkning og den slags.
 • Skoven er åben for alle elever i 10- og 12-frikvarteret.

Duksearbejde

 • Der udpeges et par dukse i hver klasse, der har til ansvar at feje, tømme skraldespand, tørre borde af og evt. sætte stole på plads.
 • Duksene må uanset klassetrin være inde i spisefrikvarteret.
 • Der luftes ud i 10-frikvarteret.
 • I 12-frikvarteret tømmes skraldespand, og en ny pose sættes i. Derudover tørres der borde af og luftes ud. 
 • Efter sidste time skal der fejes og stole sættes op. 

Fritagelse for undervisning

 • Fritagelse for én dag eller op til en uge tillades efter aftale mellem klasselærer og forældre.
 • Fritagelse for mere end en uge tillades kun i særlige tilfælde og ved aftale mellem skoleleder og forældre.

Sygefravær

 • Bliver eleven syg i løbet af skoledagen eller i fritidsordningen, skal han/hun straks kontakte en voksen (klasselæreren, primærpædagogen eller en anden tilstedeværende). Den voksne kontakter forældrene og der træffes en aftale.
 • Forældrene efterfølgende give klasselæreren skriftlig orientering om årsag og varighed om fraværet.

Nikotin/alkohol

 • Der må ikke ryges på skolens matrikel og ikke synligt for de øvrige elever mv. Ej heller tages andre nikotinholdige produkter, som snus, puf og lign.
 • Der må ikke indtages alkohol i skoletiden.

Slik

 • Slik, kager mv. må kun spises på skolen ved særlige lejligheder, samt i klassens time – og kun foranlediget af en lærer eller pædagog.

Mobiltelefon

 • Realskolen er mobilfri – der må ikke benyttes mobiltelefon på skolens matrikel af andre end ansatte.
  Telefonen må naturligvis anvendes som undervisningsredskab, men kun på lærerens foranledning.
  Bruges telefonen i undervisning eller frikvarter uden tilladelse, inddrages denne af læreren. Telefonen afleveres på kontoret og udleveres ved afslutning af skoledagen og efter forældrene har kontaktet kontoret.

Påklædning

 • Elevernes påklædning og øvrige fremtoning skal være passende. Realskolen er en arbejdsplads for såvel børn som voksne; påklædningen afstemmes i henhold hertil.

Cykler, knallerter mv.

 • Cykler og knallerter anbringes på de anviste pladser; der må ikke cykles i skolegården. 
 • Rulleskøjter, skateboards mv. må ikke benyttes i skoletid; dette gælder dog ikke i fritidsordning/café efter kl. 15.

Skriftlige reglementer

FAQ

Der er som sådan ingen regler for indskrivning på Holbæk Private Realskole, men vores råd til indskrivning er – skriv jeres barn op så tidligt som muligt(!), da der er ekstremt stor efterspørgsel efter pladser på privatskoler generelt. Mange skriver deres barn op allerede fra barnet er nyfødt.

Vi anbefaler også, at I læser lidt om privatskolens værdier, læring og arrangementer. Hver privatskole er forskellig og tilbyder noget forskelligt. Derfor er I bedst klædt på, når I skal træffe jeres valg om den helt rette skole til jeres barn, hvis I undersøger skolen lidt, inden I skriver jeres barn op.

Indmeldelse og opskrivning til ventelister kan ske ved henvendelse til skolens administration. Enten på hpr@realskolen.dk eller telefon 59431215.

Det korte svar er – nej. Vi har ikke en optagelsesprøve, og vi bruger heller ikke såkaldte stopprøver, som der faktisk er nogle privatskoler, der gør brug af. Det strider simpelthen direkte mod skolens værdier og mangfoldigheds princip. Her skal der være plads til alle, og vi kan næsten rumme alle børn og unge indenfor normalområdet.

Man er dog ikke automatisk skrevet op til 10. klasse som elev på skolen. 10. klasse har egen optagelsesprocedure. Så her skal I henvende jer til Team 10 afdelingslederen Jesper Brønnum, jb@realskolen.dk

Udmeldelse af elever i skole eller fritidsordning skal ske med en måneds varsel til udgangen af en måned – bortset fra elever i afgangsklasserne. I forbindelse med skoleårets afslutning skal udmeldelse dog ske senest ved udgangen af april måned. Ellers er du naturligvis også velkommen til at rette direkte henvendelse til kontoret eller skolelederen, hvis du har spørgsmål herom.

Vi går særligt højt op i vores skoles traditioner, da det bringer flere generationer sammen om hygge, gode fælles minder og nærvær i et samspil mellem elever, lærere og familierne. Det udvikler eleverne skaberlyst og stolthed over at have bygget noget op helt fra bunden og se det færdige resultat samt at opleve det sammen med sine kammerater og familie.

Vores mange traditioner bygger fællesskabet op om vores skole og går mange år tilbage. Skolens traditioner er bundet op på højtiderne. Vi glædes ved, at vi møder flere generationer, forældre, bedsteforældre, gamle elever og lignende til vores arrangementer. Nogle får nye minder sammen, andre mindes og genkender – det giver en rar tryghed.

Hvert år har vi vores traditionsrige julemarked, hvor eleverne arbejder 3 dage på at gøre det klart. Nogle elever optræder, andre producerer ting, der bliver solgt til julemarkedet. I 2023 havde skolen streetfood-tema, og børnene solgte mad, de selv havde lavet.

Skolen har også en masse julepynt og juleudklædning – vi går virkelig op i det! Eleverne pynter op, og de laver nyt julepynt og julenisser, som sælges på julemarkedet. De laver selvfølgelig også julegodter til den søde tand.

4. klasserne laver Luciaoptog, og de er altid så stolte, når de både synger og går rundt med deres lys, mens alle andre på skolen kigger med og smiler til dem. Det er en årlig begivenhed, at der opføres krybbespil teaterforestilling. Her kommer både elever, forældre og bedsteforældre for at se fremførelsen. Nogle forældre eller bedsteforældre er tidligere elever og genkender dragterne til nogle af dyrene. ”Ah, der var kamelen”… Det giver en fællesskabsfølelse på tværs af flere generationer.

Det er en fast tradition, at vi opfører en skolekomedie i 6. klasserne hvert forår. Det er et samlingspunkt og en fed oplevelse for både de små og store elever samt forældrene.

Projektet er skemalagt over 4 uger, hvor eleverne får skolekomedien stablet på benene. Eleverne i 6. klasserne står selv for at lave kulisser og kostumer og de optræder. I 2024 opførte eleverne Bølle Bob, hvor der selvfølgelig også blev sunget og sagt kække replikker, som fik publikum til at grine og trække på smilebåndene.

Alle forældrene og elever inviteres til at se det bliver opført om aftenen 4 dage i træk. Børnehaveklasserne inviteres til at se det fordelt over 3 formiddage.

Ja, vi har en Fritidsordning/FO – på Holbæk Private Realskole har vi en FO til 0.-2. klasse og fra 3.-5. klasse kalder vi den Caféen. Både FO´en og Caféen har deres egen afdeling.

FO´en har deres egne lokaler i hovedbygningen, som vi kalder Basen, Hyggen og Torvet.

Caféen har 3 små huse, adskilt fra hovedbygningen.

Hver uge får forældre en uge-plan om, hvad der sker i FO´en og i Caféen.

Læs mere om vores FO og Café her.

Caféen er vores fritidsordning for 3.-5. klasse. Caféen har 3 små huse, adskilt fra hovedbygningen.

I Caféen har eleverne mere indflydelse på, hvad de laver i deres fritid i skolens regi, forstået på den måde, at de er mere i stand til at tage initiativer og finde på noget.

Vi laver både fælles arrangementer og projekter med børnene fra FO og vi har vores egne kun for Caféen. Nogle af de fælles ting, vi laver med eleverne, er rollespil, talentshow, fodboldturnering, feriekoloni med flere.  Både FO og Caféen har et børneråd. 

Hver uge får forældre en uge-plan om, hvad der sker i FO´en og i Caféen.

Hør mere om vores FO og Café her

Vores masterclass handler om at mestre. Masterclass er for alle elever i 4. og 5. klasse. Det er en af skolens initiativer, som vi er særligt stolte af, og som elever er utroligt glade for.

Eleverne har 2 timer om ugen i deres masterclass-hold, som forløber over et halvt år. Her har de mulighed for selv at vælge et tema, som de vil nørde med – kun fantasien sætter grænser. Oftest har eleverne en interesse og ud fra denne opfinder de indholdet af deres masterclass timer.

Nogle af de tidligere temaer eleverne har arbejdet med har for eksempel været mountainbike ture, byg et hønsehus, strikning, byg en rumraket, english tea-party og dansehold.

Vores masterclass dansehold gik så langt, at de fandt og vandt (!) en konkurrence, som den berømte rapper og musiker Wafande havde sat op på Instagram. For at deltage i konkurrencen skulle de vise en video, hvor de dansede en selvlavet koreografi. Masterclass danseholdet lavede en flashmob, hvor de dansede ”ud af det blå” i den lokale Kvickly og optog det.

De vandt en koncert med Wafande på vores skole, hvor de fik lov til at optræde sammen med Wafande. Alle elever på skolen deltog naturligvis, da det passede perfekt ind i vores trivselsdag, og vi er ret sikker på, at alle elever stortrivedes med en fantastiske sjov og mindeværdig koncert. 

Team 10 er vores 10. klasse. Vi kalder den team 10, da eleverne er et team, og holdånden er vigtigt! I team 10 arbejdes der meget på, at eleven får en følelse af fællesskab og samhørighed med deres klassekammerater. Derfor kickstarter vi også 10. klasseholdet med en lejrskole efter en uge.

Vores team 10 omfavner også sårbare unge, der har haft eller har det fagligt svært eller socialt svært.

Team 10´s afdelingsleder er engageret passer på eleverne hele vejen igennem skoleåret.

Du kan læse mere om vores team 10 – 10. klasse her:

Team 10

Hos Holbæk Private Realskole er der i princippet plads til alle med et handicap eller diagnoser, fysisk som psykisk eller andre udfordringer. Vi er dog ikke en specialskole, men vi gør vores bedste for barnet og bruger gerne ressourcer, så længe vi kan stå inde for, at eleven er i fortsat udvikling og trives. Det er vigtigt for os, så vi kan stå inde for, at barnet får de bedste muligheder og forudsætninger hos os.

I 2024 har vi 20 elever, der får specialstøtte i undervisningen.

Vi skaffer særligt udstyr, der understøtter elevens læring, også kaldet kompenserende redskaber. Vi har også to dedikerede ressourcevejleder, der hjælper børn med nogle udfordringer. Familien kan få samtaler og vejledning. Vi hjælper også, hvis et barn har udfordringer som ordblind.

Du kan læse mere om vores tilbud ”boosteren” her nedenfor. 

Vi gør, hvad vi kan for at hjælpe alle elever der går på Holbæk Private Realskole udviklingsmæssigt. Nogle elever har brug for mere støtte undervejs.

Boosteren er et tilbud om specialundervisning på Realskolen. Booster-undervisning tilbydes primært i fagene dansk og matematik. Ved særlige omstændigheder tilbydes også i engelsk og tysk.

Undervisningen kan have mange former; som støtte i den daglige undervisning, særligt tilrettelagt kurser i specifikke vanskeligheder, individuel undervisning udenfor skoletid, og andre former, der tilrettelægges i samarbejde med klasselærer, faglærer og forældre.

Vi screener for ordblindhed i 0. klasse og i 3. klasse, så det ikke skal komme til at påvirke barnet for meget i skoleårene, og så vi kan stå klar med den hjælp, der er nødvendig.

Til vores ordblinde elever tilbyder vi undervisning i det nye materiale VAKS, der blandt andre anbefales af ordblindeforeningen, samt DOOLEXIA. Vi scanner materialer ind, så de kan få det læst op. Vi underviser ligeledes i IT-rygsækkens muligheder for at kompensere for det ordblinde barns specifikke vanskeligheder.

Vi har også haft gode erfaringer med at med at øve børn med ordblindhed i dagligdags ting. Det kan for eksempel være at gå biografen, hvor de får hjælp til at bruge apps, der læser undertekster op. Så de også kan øve dagligdags ting, ikke kun skoleting, så det bliver en integreret del af deres liv, og de forberedes på livet efter grundskolen.

Realskolens specialundervisning har tre gode nyindrettede lokaler på første sal.

Hos Holbæk Private Realskole har vi et stort fokus på, at vores elever trives, da vi vurderer, at børn ikke kan lære noget, hvis de ikke trives. Derfor er det en vigtig del af skolens politik og værdisæt, at vores personale og ledelse handler proaktivt, hvis vi bliver opmærksomme på dårlig adfærd overfor kammerater eller voksne. Så tager vi fat i det med det samme, så det ikke ender ud i mobning.

Hver klasse har en klasselærer, der sammen med de øvrige lærere og pædagoger i klasseteamet har stort fokus på, ikke kun elevens faglige udvikling, men også elevens trivsel.

Skolens to ressourcevejledere hjælper blandt andet elever, der kan have det svært med sig selv, oplever sociale udfordringer, har en diagnose, har skolevægring eller lignende. De går også ud i klasserne og laver forløb, hvis der opstår problemer fx i en pigegruppe, grupperinger, drillerier og tilsvarende.

Skolen har udarbejdet en anti-mobbestrategi, der træder i kraft, hvis mobning har fundet sted. Realskolen skal være et godt sted at være for alle børn og voksne!

Se pdf med vores antimobbestrategi her

Vi er en mobilfri skole. I en tid hvor det er oppe i medierne, at for meget skærmtid desværre påvirker mange børn og unge negativt på deres selvværd og selvtillid, har vi valgt at være en mobilfri skole. Det er også for at undgå forstyrrende elementer, da vi ved, at det kan være fristende og distraherende, at have en mobil lige i nærheden.

Forældre må heller ikke benytte mobiltelefon på skolen. På den måde støtter I jeres barn i at følge vores mobilfri regel.

I praksis fungerer det sådan, at når eleverne møder ind om morgenen låses deres mobiler ind i klasseskabet. Her bliver de indtil skoledagen er omme. I frikvarterne må der heller ikke benyttes computere. Hvis der er brug for mobiler som et redskab i undervisningen, fx til at filme, benytte en læringsapp eller lignende, så låses de naturligvis ud til denne aktivitet. 

I 0.-2. klasse får eleverne udleveret en iPad af skolen, der indgår i den daglige undervisning. For 3.-10. klasse skal eleverne selv medbringe et device.

Vi har nogle helt klare retningslinjer, som vi holder skarpt på: Der må ikke ryges eller tages andre former for nikotinprodukter på skolens matrikel. Det samme gælder naturligvis alkohol.

Sker det, så træder retningslinjerne i kraft, der i første omgang betyder en hjemsendelse med tænkepause i to dage, samt en efterfølgende samtale med forældrene og eleven. 

Vi klæder både elever og forældre på til udfordringerne med vanedannende produkter, ved at have emnet på som faste punkter på forældremødet i 7. klasse. Der udarbejdes fælles alkoholpolitikker for hver klasse, når de kommer i 8.-9. klasse.

Derudover har vi et tæt samarbejde med SSP, der kommer både med på forældremøder og på besøg i klasserne i overbygningen. SSP står for skole, socialforvaltning og politi, og SSP samarbejder med skoler med flere om at forebygge kriminalitet blandt børn og unge, og de underviser forebyggende i forhold til alkohol, rygning og rusmidler.