Skriv dit barn op

Indmeldelse

Indmeldelse og opskrivning til ventelister kan ske ved henvendelse til skolens administration. Enten på hpr@realskolen.dk eller telefon 59431215

Udmeldelse af elever

Udmeldelse af elever i skole eller fritidsordning skal med en måneds varsel til udgangen af en måned (Bortset fra elever i afgangsklasserne). I forbindelse med skoleårets afslutning skal udmeldelse dog ske senest ved udgangen af april måned.