Til medarbejdere

På Realskolen arbejder et dedikeret team bestående af lærere, pædagoger, vikarer, administrativt personale, rengøringsassistenter og pedeller. Dette mangfoldige team sikrer, at skolens daglige drift og undervisning fungerer optimalt.

Vores fastansatte medarbejdere spænder i alderen fra 26 til 71 år, hvilket giver en dynamisk blanding af unge, energiske talenter og erfarne, kyndige medarbejdere. Vi har medarbejdere, der netop er startet deres karriere hos os, samt medarbejdere, der har været en del af vores fællesskab i over 45 år. Denne brede vifte af erfaringer og perspektiver bidrager til et rigt og stimulerende arbejdsmiljø.

Vi er også meget åbne over for at tage imod praktikanter, både til skolens undervisningsaktiviteter og til FO/Caféen. Praktikanter får hos os en unik mulighed for at opleve og bidrage til vores daglige arbejde, mens de udvikler deres egne faglige og personlige kompetencer.

Du kan finde detaljerede praktikbeskrivelser for både FO/Caféen og skolen nedenfor, hvor vi beskriver de konkrete opgaver, forventninger og læringsmål for praktikanter hos os. Vi ser frem til at byde nye praktikanter velkommen og give dem en værdifuld erfaring i et engageret og støttende miljø.

 

Praktisk information

Søger du praktisk information?

Du kan læse om fag, timefordeling, prøver, retningslinjer for elever, undervisningsmiljø med mere her.

Du er også meget velkommen til at kontakte os direkte, skulle du have opklarende spørgsmål eller lignende.

Forældre og det sociale

Sociale arrangementer

Realskolen opfordrer forældrene i hver klasse til årligt at arrangere et par sociale arrangementer, hvor både børn og forældre deltager. Forældrene opfordres til at etablere et såkaldt festudvalg, der er ansvarlig for afholdelse af disse arrangementer.

Praktisk hjælp

I forbindelse med særlige aktiviteter indbydes forældre til at hjælpe, bl.a. ved cyklistprøve, idræts- og motionsdage, temadag og skolefest.

Realskolens indtægt

Realskolens indtægt er primært baseret på to faktorer: Et statstilskud, der aktuelt svarer til 76 procent af udgiften pr. folkeskoleelev med tre års tilbagevirken, samt en forældrebetaling.

Skolepenge

Skolepenge og fritidsordning betales månedsvist forud, første gang i et skoleår pr. 1. august. 11 rater pr. skoleår. Juli er betalingsfri, dog skal der betales for sommerfritidsordning eller koloni i juli måned, hvis man tilmelder sig dette.

Priser 2022/23

0.-3. klasse kr. 1.850,-
4.-5. klasse kr. 1.950,-
6.-9. klasse kr. 2.000,-
10. klasse   kr. 2.050,-

FO – Fritidsordning 0.-2. klasse og Café 3.-6. klasse:

Fritidsordning 0.-2. klasse kr. 1.450,-.

– Sommerfritidsordning i juli måned kr. 400,- pr. uge.

– Koloni kr. 400,- pr. deltager.

Café 3.-6. klasse kr 1055,- pr. måned.

Obligatorisk førskole fra 1. maj til 30. juni kr. 1.850,- pr. måned inkl. Fritidsordning

Klippekort:

Klippekort m. 10 klip kr. 600,-.

Hver anden onsdag er der Klubtilbud for 5. og 6. klasse hvor børnene benytter Klippekort.

Der ydes ingen søskendemoderation.

(Pris-satserne vil blive reguleret årligt)

Skolen opfordrer alle forældre til at tilmelde sig BS. Ellers anvendes de udsendte, fortrykte FI-kort, idet disse også er forsynet med familiens skolekontonummer som indbetaleridentifikation. Ved indbetalinger direkte til administrationen bedes disse medbragt.

Skolepengenedsættelse

Der kan ved behov søges om nedsættelse af skolepenge gældende for et skoleår af gangen. Skemaet kan udskrives her fra skolens hjemmeside (Se herunder). Skemaet skal være afleveret på skolens kontor senest d. 26. august 2022 i udfyldt stand.

Såfremt man er berettiget til tilskud, vil beløbet blive modregnet i skolepenge fra januar-juni måned. Nedsættelse i FO-betaling kan kun søges for børn fra 0.-3. klasse.

Der kan søges om nedsættelse, hvis indkomstgrundlaget er kr. 356.078,00 eller derunder ved et hjemmeboende barn. Ved 2 hjemmeboende børn må indkomstgrundlaget max. være kr. 370.536,00 og ved 3 hjemmeboende børn må indkomstgrundlaget max. være kr. 385.000,00. Hjemmeboende børn tæller kun med, hvis de er under 18 år.

Yderligere information om indkomstgrundlaget kan læses i vedhæftede fordelingsnøglebilag.

Modtager Realskolen ikke ansøgningsskemaet senest d. 26. august 2022 kan nedsættelsen ikke blive aktuel i skoleåret 2022/23.

Skolens betalingsprocedure

Se vedhæftede fil.

gaeldende_betalingsprocedure.pdf

fripladsgrunddatafordelingsnoegle-22-23-skole.pdf

fripladstilskud_2022_23.pdf