Tilsynsførende

Forældrene på en fri og privat grundskole skal føre tilsyn med ”skolens almindelige virksomhed”, der f.eks. indebærer skolens økonomi, fysiske rammer m.v. og – helt centralt – skolens formål og værdigrundlag. Dette kaldes forældrekredsens tilsyn.

En del af ”skolens almindelige virksomhed” er undervisningen og ”det dobbelte krav” (Stå mål med-kravet og frihed og folkestyrekravet). Til hjælp til denne del af tilsynet kan forældrekredsen vælge en certificeret tilsynsførende.  Den certificerede tilsynsførende sikrer systematisk, at skolen lever op til det, den skal. Vi taler her om det skolenære og lokale tilsyn.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) varetager det ministerielle tilsyn på skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, herunder de frie og private grundskoler. STUK fører tilsyn med den faglige kvalitet, økonomi, institutionelle forhold og regeloverholdelse.

Forældrekredsen valgte tirsdag den 11. juni, Anders Vestergaard Thomsen som skolens certificerede tilsynsførende fra 1. august 2024 og to år frem.