Timefordelingsplan

Realskolen følger ikke alle dele af folkeskoleloven. Som privatskole er der mulighed for at vælge det, der passer ind til skolens værdier og lade resten være.

 En privatskole skal dog leve op til undervisningsministeriets krav om minimumstimetal for faggrupperne indenfor det naturvidenskabelige, det humanistiske og det musiske – og det gør Realskolen til fulde.

Derfor vil du opleve en forskel i hvilke fag og antallet af timer, der tilbydes på de forskellige klassetrin. Her kan du se hvilke fag og antallet af timer der er på hvert klassetrin.

 0. klasse1. klasse2. klasse3. klasse4. klasse5. klasse6. klasse7. klasse8. klasse9. klasse10. klasseI øvrigt  
Klasselærertime 1111111111   
Filosofi          2   
Dansk29887666776   
Dansk+ ekstra lærer 3 2        2   
Valgfag        2 2     
Madlavning     2        
Matematik25555555554   
Matematik + 1 ekstra lærer 1        4   
Svømning/orkesterklasse/billedskole    2         
Idræt 222222222    
Sport og friluft          2   
Kristendom 111111       
Billedkunst 2222         
Musik 222222       
Kor 1            
Natur/teknologi    2 2 2 3       
Fysik       223    
Biologi       222    
Geografi       222    
Historie   1111222    
Engelsk 1223334335   
Engelsk med støtte(2 lærere)              
Tysk     22333    
Håndarbejde/sløjd     22       
Samfundsfag        23    
0.kl timer23             
Projektfag          2   
Studietimer          2   
Demokratisk dannelse      1 1       
 Tysk – med støtte (2 lærere)          1    
 Liv           1   
Kreation           2   
Specialundervisning/vejledere            118  
Masterclass    22        
Præst       2      
Støttetimer/ressourcetimer           165  
IT-doctor timer           13  
Bibliotekstimer           15  
Talentvejledertimer           2  
Uddannelseskoordinator-timer           3  
               
Klassetrinnets ugentlige timer2322232628322931333229