Undervisningsmiljø

Undervisningen

På Realskolen veksles der mellem traditionel tavleundervisning, gruppearbejde, cooperative learning og projektarbejde i undervisningen. I alle fag inddrages IT. Der er en forventning om at alle elever i 3. klasse og opefter har adgang til en bærbar computer/iPad, som de kan medbringe til brug i undervisningen.
Alle klasseværelser har en interaktiv tavle og projektor, som bruges i undervisningen, ligesom alle elever lærer at fremlægge ved brug af projektor og andet IT-relateret udstyr.

Som udgangspunkt er der lektier for i langt de fleste fag på Realskolen. Skolen tilsigter at en elev maksimalt skal bruge 2 timer om dagen på lektier. Alle klasser har desuden to timer om ugen (trivselstimer 0.-4. klasse/studietimer 5.-10. klasse) hvor der er tid til at lave lektier, arbejde sammen i grupper og/eller få kvalificeret hjæp fra en lærer. Som en del af den daglige træning bør alle elever bruge mindst en halv time om dage på frilæsning.

I hverdagen prioriterer vi almen respekt, forståelse, hjælpsomhed og glæde i vores fælles samvær. Skolen skal være et sted, hvor man føler sig tryg og alle behandles hensynsfuldt.

Skoledagen

En typisk skoledag starter kl. 8.15.

En typisk skoledag starter kl. 8.15.
Efter skoledagen slutter skal klassernes dukse rydde klassen op, feje og gå ud med skraldespanden, så der kan blive gjort rent inden næste skoledag. 
Straks efter skoledagen åbner henholdsvis Fritidsordning for 0.-2. klasse og Café for 3.-6. klasse op. Begge lukker hver dag kl 17.