Vores værdier og vision

Mere plads, mere læring og mere glæde

Vi har fokus på at opbygge dit barns selvværd gennem de faglige og sociale kompetencer og at give dit barn den bedst mulige start på livet efter grundskolen.

Når vi siger, at dit barn hos os får meget mere plads, mere læring og mere glæde, så skyldes det både, at der er et fornuftigt antal elever per klasse, men det skyldes i lige så høj grad vores store fokus på at vores elever trives, for børn lærer ikke noget, hvis de ikke trives. Når trivselsgrundlaget er på plads, kan vi stimulere vores elever fagligt og socialt. Med denne kombination af skolens rummelighed, en varieret hverdag og fokus på elevernes trivsel, oplever vi, at vi har glade elever.

Du kan læse mere om vores værdier i nedenstående fold-ud menu.

Undervisningsmiljø vurderes på tre områder: det fysiske, det psykiske og det æstetiske. Det fysiske undervisningsmiljø består i det sundheds- og sikkerhedsmæssige, fx stole, borde, toiletforhold, lys, lyd, luftkvalitet og legeplads. Det psykiske undervisningsmiljø består fx i trivsel, sprog, relationer til kammerater, lyst til at lære og relationer mellem elever og skolens voksne. Det æstetiske undervisningsmiljø kan beskrives ved at svare på spørgsmålet: ”Er miljøet rart at være i?” Man kan fx se på oprydning, udsmykning og stemning i lokaler.

Du kan læse mere om skolens undervisningsmiljø her i vores Undervisningsmiljø på Realskolen April 2022 Resultat

Ved Holbæk Private Realskole vægter vi trivsel og rummelighed højt. Her skal der være plads til alle vores elever – og vi mener alle indenfor normalområdet.

Vi rummer alle børn med alle etniciteter, religioner, handicap m.v. og har en stringent anti-mobning politik. Vi mener, at det er hver elevs humane ret at trives i sin hverdag og føle sig tryg, set og hørt med plads til ro i de dage, hvor energien og humøret ikke er i top. På skolen har vi derfor to ressourcevejledere, der bruger al deres arbejdstid på trivselsarbejde på skolen. Hos os værner vi om dit barns trivsel, så den personlige udvikling og læring har mulighed for at blomstre. Du kan læse mere om vores anti-mobning strategi under ”Skolens anti-mobning strategi” i nedenstående afsnit. 

Vil du vide mere om, hvordan vi støtter op om elever med fysiske handicap eller psykiske sårbarheder og lignende, så kan du læse om vores særlige tilbud til elever – boosteren” her.

Vi har ansat to ressourcevejledere på skolen. De hjælper blandt andet elever, der kan have det svært med sig selv, oplever sociale udfordringer, har en diagnose, har skolevægring eller lignende. Ressourcevejlederne går også ud i klasserne og laver forløb, hvis der opstår problemer fx i en pigegruppe, grupperinger, drillerier og tilsvarende.

Trivselsdage

Ved Holbæk Private Realskole har vi forskellige metoder til at undersøge elevernes trivsel. Vi afholder både de obligatoriske trivselsundersøgelser fra Undervisningsministeriet, og vi er fleksible med vores egne tiltag i forhold til at værne om vores elevers trivsel.

Vi afholder fælles trivselsundersøgelser for hele skolen hvert 3. år, som er obligatoriske fra Undervisningsministeriet. I den forbindelse har vi også frivilligt valgt at lave en hvert år til hver enkelt klasse.

Trivselsundersøgelser er et godt redskab, der kan bruges hele året. Klasselæreren har derfor også mulighed for at lave en, hvor det er relevant. Det kan være op til forældremøder eller hvis, der er noget skal undersøges. Oftest gennemføres trivselsundersøgelser i hver enkelt klasse forud for skole/hjem-samtalerne – og klasseteamet tilrettelægger undersøgelsens spørgsmål, så de giver svar og uddybning af de problematikker, der er i lige netop den klasse, det vedrører.

Selve trivselsundersøgelserne foregår med et spørgeskema, der udfyldes online. Eleverne spørges ind til generelle ting, det sociale og hvad man synes om lærerne.
Den første marts er national trivselsdag. På denne dag benytter vi lejligheden til at både at blive klogere på, hvad vi kan gøre for elevernes trivsel og til at styrke det sociale sammenhold på tværs af klasser i sammenspil med hele lærerteamet.

Det gør vi ved, at vi ”ryster posen”. Elever fra 0. – 6. klasse kommer i blandede hold, mens de store elever fra 7., 8. og 9. klasse får ansvar for hvert deres hold og for at lave nogle aktiviteter med dem. Aktiviteterne finder 7. – 9. klasserne selv på med 5 forskellige aktiviteter i alt. Holdene kommer alle igennem de 5 forskellige aktiviteter, hvor lærerne går med dem rundt.

På den nationale trivselsdag i år, 2024, var vores elever så heldige, at de fik deres helt egen koncert med Wafande, som besøgte skolen og optrådte sammen med skolens dansehold. Det var skolens masterclass hold, der havde skabt deres eget dansehold, og de havde altså vundet en koncert med Wafande, som hele skolens elever fik en unik oplevelse ud af. 

Vi har den vision, at hvert barn har ret til at få et solidt fagligt grundlag, at kreativitet og afveksling skaber et innovativt tænkende barn/ung og at vores elever lærer om den globaliserede verden og bliver oplyste individer.

Vi arbejder organisatorisk med pædagogiske læreplaner og dokumenterer på den måde vores faglige profil og pædagogiske optik.

I den faglige praksis betyder det, at vi blandt andet har lagt flere timer ind i de grundlæggende fag – inklusiv hjælp og vejledning, vi inddrager kommunikation, teamwork, IT og medier i undervisningen og kreativitet og innovation er integreret i alle fag.

Du kan læse mere om vores undervisning og fag her:

0.- 9. klasse
10. klasse

I førskolen lærer vi hinanden at kende, leger en masse og hjælper børnene med at finde gode relationer og styrker det sociale fællesskab. Vi laver naturligvis også lidt fagligt og 0. klasses lederne kommer på besøg hver uge. Ved den ”rigtige” skolestart er børnene er nu trygge ved skolen, deres kammerater og de voksne.

 

Differentieret undervisning

Hos Holbæk Private Realskole efterstræber vi, at lærerne har så mange muligheder som muligt til at tilrettelægge en undervisning der lægger op til differentiering. Med det mener vi en undervisning, der kan variere og skille sig ud fra det normale. Vi bruger mange ressourcer på at købe fysiske og digitale materialer.

Lærerne får i høj grad efteruddannelse og kurser tilbudt. I 0.-4. klasse er pædagogerne med i en hel del timer om ugen – og der er flere klassetrin hvor vi har co-teachers/ekstra-lærere med i undervisningen.

Vores mission er, at alle elever løftes fagligt og socialt – uanset niveau. Vi går desuden op i at de elever, der har brug for at udvikle sig i et hurtigere tempo, også bliver mødt.

Hos os bliver dit barn klædt på til livet, også efter skoleårene, gennem gensidig tillid, sociale fællesskaber og ansvar. Vi kalder det livsparat.

Vi lærer dit barn selvstændighed og ansvar på en aldersvarende måde. Vi opfordrer til nysgerrighed og udforskning af verden, hvor barnet får mod på at afprøve egne evner. I takt med at dit barn bliver ældre laver vi også aftaler, hvor dit barn får ansvar for at søge og tilegne sig viden og træne sine faglige kompetencer.

 

Mobilfri skole

Vi er en mobilfri skole. I en tid hvor det er oppe i medierne, at for meget skærmtid desværre påvirker mange børn og unge negativt på deres selvværd og selvtillid, har vi valgt at være en mobilfri skole. Det er også for at undgå forstyrrende elementer, da vi ved, at det kan være fristende og distraherende, at have en mobil lige i nærheden.

Forældre må heller ikke benytte mobiltelefon på skolen. På den måde støtter I jeres barn i at følge vores mobilfri regel.

I praksis fungerer det sådan, at når eleverne møder ind om morgenen låses deres mobiler ind i klasseskabet. Her bliver de indtil skoledagen er omme. I frikvarterne må der heller ikke benyttes computere. Hvis der er brug for mobiler som et redskab i undervisningen, fx til at filme, benytte en læringsapp eller lignende, så låses de naturligvis ud til denne aktivitet. 

I 0.-2. klasse får eleverne udleveret en iPad af skolen, der indgår i den daglige undervisning. For 3.-10. klasse skal eleverne selv medbringe et device.

 

Skolens anti-mobning strategi

Hos Holbæk Private Realskole har vi et stort fokus på, at vores elever trives, da vi vurderer, at børn ikke kan lære noget, hvis de ikke trives. Derfor er det en vigtig del af skolens politik og værdisæt, at vores personale og ledelse handler proaktivt, hvis vi bliver opmærksomme på dårlig adfærd overfor kammerater eller voksne. Så tager vi fat i det med det samme, så det ikke ender ud i mobning.

Hver klasse har en klasselærer, der sammen med de øvrige lærere og pædagoger i klasseteamet har stort fokus på, ikke kun elevens faglige udvikling, men også elevens trivsel.

Skolens to ressourcevejledere hjælper blandt andet elever, der kan have det svært med sig selv, oplever sociale udfordringer, har en diagnose, har skolevægring eller lignende. De går også ud i klasserne og laver forløb, hvis der opstår problemer fx i en pigegruppe, grupperinger, drillerier og tilsvarende.

Skolen har udarbejdet en anti-mobbestrategi, der træder i kraft, hvis mobning har fundet sted. Realskolen skal være et godt sted at være for alle børn og voksne!

Se også vores antimobbestrategi her.

Hvorfor vælge Holbæk Private Realskole?

Hvorfor skal du vælge Holbæk Private Realskole til dit barn? Vi passer på vores elever, og går op i at de er glade børn, der trives. Hos os hjælper vi dit barn med at danne alle de vigtige byggesten, der skaber et helstøbt menneske med et godt selvværd og en god portion selvtillid. Vi kalder det livsparat.

Det gør vi gennem vores værdier, høje faglighed og vores visioner for dit barns hverdag og fremtid.

Hos os er vi engagerede voksne, der brænder for at gøre DET ekstra.

Kunne du tænke dig at høre mere? Så er du velkommen til at kontakte os – du kan også tilmelde eller skrive dit barn op til en plads allerede nu.