Undervisningsmiljø på Realskolen 2022/2023

Her på Holbæk Private Realskole har vi et stort fokus på elevtrivsel og inklusion i vores undervisningsmiljø. Vi arbejder aktivt med at skabe et trygt og støttende læringsmiljø, hvor eleverne føler sig set og hørt. Derudover arbejder vi også med at skabe et fællesskab blandt eleverne, hvor de kan føle sig en del af noget større.

På Holbæk Private Realskole har vi mindre klassestørrelser på 22 elever, hvilket giver eleverne mere opmærksomhed fra lærerne og en mere personlig læringsoplevelse. Skolen har også en række ressourcer og faciliteter, der kan støtte elevernes trivsel og læring, herunder faglige ressourcer og sociale arrangementer.

Skolens struktur og filosofi bidrager også til elevernes trivsel, med fleksible læseplaner og undervisningsmetoder, som kan tilpasses elevernes individuelle behov.

I april 2022 gennemførte skolen den seneste trivselsundersøgelse for alle skolens elever.

Her stillede vi spørgsmål vedr. følgende punkter – og med følgende resultater:

 • Elevernes opfattelse af skolens fysiske rammer
  Langt de fleste elever føler at det er rart at være i deres klasselokale, som primært bruges til undervisning. Langt de fleste føler også at de har plads til deres overtøj – og at der i det hele taget er plads nok i deres klasseværelse.
  90 % af skolens elever oplever at de har et godt ude-lege-miljø og at skolen har gode områder at dyrke idræt på.

Kun halvdelen af skolens elever oplever at skolen har gode toiletforhold – så dette punkt vil skolen have særligt fokus på ved planlægning af renoveringer.

 • Elevernes oplevelse af deres fysiske sikkerhed

95 % af skolens elever oplever at de kan finde en voksen i frikvartererne, hvis de får brug for det. Langt de fleste oplever at skolens område er et sikkert sted og er ikke kommet slemt til skade.

75 % af skolens elever tilkendegiver at de ved hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Skolen gennemfører en brandøvelse om året i henholdsvis skole og FO/Cafe-tid. Skolens ledelse er i overvejelse om hvordan flere elever kan gøres bevidste om brandprocedurerne.

 • Elevernes oplevelse af lokalernes indeklima

15 % af skolens elever oplever at der ofte er en dårlig lugt og at der enten er for koldt eller for varmt i klasselokalet. 16 % piger og 9 % drenge oplever ofte at have hovedpine.

Skolens ledelse og bestyrelse arbejder på at finde en løsning i forhold til ventilation af alle klasse- og faglokaler.

 • Elevernes opfattelse af oprydning på skolen

20 % af skolens elever har en oplevelse af at det ofte roder i deres klasselokale – men føler samtidig at de selv rydder op efter sig.

25 % oplever at der er rod skolens gangarealer og 10% oplever rod på skolens udearealer.

Skolen har en dukseordning i hver klasse – og har som noget nyt også indført gang-dukse-ordning efter denne undersøgelse.

 • Elevernes forhold til undervisningen
  15 % af eleverne har en oplevelse af at have for mange lektier for.
  Langt de fleste elever har en opfattelse af at de lærer nok i skole, at de får en god undervisning og at de bliver udfordret tilpas.
 • Elevernes forhold til kammeraterne
  3 % af eleverne svarer at de ikke har nogen af være sammen med i frikvartererne., men samtidig svarer 98,5% at de har det godt med deres klassekammerater.
  Omkring 50 % svarer at de ikke har kammerater med hjemme, vi oplever også at det særligt er i indskoling og tidlig mellemtrin at eleverne har ”legeaftaler” – og at disse fader ud i overbygningen.

10 % af eleverne har en oplevelse af at være ensomme i klassen – det er derfor et særligt opmærksomhedspunkt for klasselærerne. Der er også fra ledelsens side et særligt fokus på at styrke følelsen af fællesskab på skolen og dyrke aktiviteter der kan styrke relationer på tværs af klasserne.

 • Elevernes forhold til lærerne

Langt de fleste elever (99 %) har en oplevelse af at deres lærere er gode til at lytte til dem, at de er gode til at undervise, at lærerne er glade for dem og omvendt – og at eleverne kan få hjælp hvis noget er svært.

 • Elevernes opfattelse af drillerier og mobning

3 % af skolens elever er usikre på om lærerne vil kunne hjælpe dem, hvis de bliver drillet – også 3 % oplever at blive drillet, så man bliver ked af det.

12 % af eleverne har ikke opfattelse af at der klasseregler for hvordan man skal opføre sig overfor hinanden, så det er nu et fokuspunkt for klasselærerne.

14 % oplever at de har set andre blive drillet, men kun 1 % siger at de selv har været med til at drille.

0,7 % mener at de har oplevet at en lærer driller dem.

Fra august 2022 har skolen styrket sit elevrådsarbejde, og har et kommende projekt med bl.a. Legepatruljer, der kan styrke relationerne og mindske drillerier eleverne imellem.

Der er lukket for kommentarer.