Boosteren

Vi gør hvad vi kan for at hjælpe alle elever der går på Realskolen til målet. Vejen til målet er meget bred, og nogle elever har brug for noget støtte undervejs.Derfor tilbyder vi specialundervisning i Boosteren på Realskolen. 

Boosteren har tilbud til enkelte elever, hold og hele klasser. Vi hjælper  indenfor hovedfagene matematik, dansk og engelsk og kommer oftest ud i klasserne for at løfte de særligt udfordrede med positiv udvikling. 

I år prøver vi en anden tilgang til at forstå matematikken. En af vores matematik-boosterlærer skal via sløjdfaget forsøgsvis arbejde med matematikforståelse med nogle unge mennesker fra 9. klasse. Matematikvejlederne går også ud i klasserne og arbejder med talforståelse, kodning (robotter) og faglig læsning.

I danskfaget skal understøtter vi 2-sprogs problematikkerne og læsevejlederne  skal arbejde med læseindlæring i indskolingen, samt på mellemtrinnet/udskolingen for at introducere Frontread (et læsetræningsprogram med fokus på strategier til opøvelse af læsehastighed).

 Elever med særlige talenter vil få øget opmærksomhed i dette og kommende skoleår. Udover Masterclass vil indsatsen i år primært koncentrere sig om vejledning til lærere og forældre med planen om, at vi i næste skoleår vil komme ud i klasserne og lave decideret talentundervisning, der løfter alle niveauer i en klasse. 

Den 8. september holder vi store læsedag på skolen. Det er FN´s internationale læsedag og vi fejrer det på hele skolen med besøg af kendte forfattere til indskolingen/mellemtrinnet og til udskolingen. 

I uge 40 er det ordblindeuge og ordblindevejlederne arbejder på at få alle vore ordblinde med en tur i biografen, hvor de via deres telefoner vil blive introduceret for et hjælperedskab, kaldet subreader, der giver dyslektikere mulighed for at se en film i biografen på lige fod med deres kammerater. Alle lærere introduceres for AppWriter (læseskriveteknik), et hjælpeprogram primært udviklet til elever i læse/skrive/stavevanskeligheder, men som også med fordel kan anvendes til skrivekurser og staveudvikling til alle elever.

Samfundsansvaret bliver taget til fulde hos os. Skolens støtteenhed har travlt, ikke kun med at hjælpe de sårbare børn, men også med at vejlede klasseteams og forældre i forhold til fælles indsats. Støtteteamet består af 2 ressourcevejledere, lærere, pædagoger og unge mennesker, der gerne vil yde en ekstra indsats. Hjælpen er efterspurgt og der er daglige henvendelser fra lærere og pædagoger, der gerne vil have sparring omkring elever. Vi har et godt samarbejde med PPR og i år afholdes 12 møder med deltagelse af PPR Psykolog, tale-hørekonsulent og sundhedsplejerske mhp. anonym sparring til lærerne omkring elevers udfordringer spændende lige fra adfærds- og indlæringsvanskeligheder til elever med høj begavelse. 

 

Praktisk information

Søger du praktisk information?

Du kan læse om fag, timefordeling, prøver, retningslinjer for elever, undervisningsmiljø med mere her.

Du er også meget velkommen til at kontakte os direkte, skulle du have opklarende spørgsmål eller lignende.