Lejrskole

Ud over at få mulighed for at udvikle elevernes historiske, geografiske, biologiske og kulturelle faglighed samt ikke mindst at styrke den sociale trivsel i den enkelte klasse afholdes der på Realskolen lejrskole/studierejse:

5. klasse – Temaet er naturfag og eleverne kan fx arbejde med flora og fauna, den lokale natur eller besøge naturfaglige museer.

6. klasse – Temaet er Bornholm og e
leverne
skal arbejde med Bornholm som region, Bornholms særegne natur og historie. 

8. klasse – Temaet er Nordtyskland og Sønderjylland. Eleverne
skal arbejde med Nordtyskland/Sønderjylland som region, det danske mindretal i
Tyskland og den historie der knytter sig til området. 


9. klasse – Temaet er fremmed sprog og kultur. På turen
lærer eleverne om andre kulturer og skal afprøve deres fremmedsprog praksis
(engelsk og tysk). Turen kan gå mange forskellige steder hen.


10. klasse – Temaet er Berlin og byens unikke historie. 
Team 10 tager derudover på en “ryste-sammen-tur” til Nørresundby lige i starten af skoleåret.

Med fokus på det sociale afholdes der minilejre:
På 3. og 4. klassetrin med kun en overnatning.

Udgifterne til lejrskoler (5., 6., 9. og 10. kl.) dækkes ved forældrebetaling samt ved tilskud fra skolen.

Udgifternes til de øvrige dækkes ved forældrebetaling samt ved tilskud fra diverse klassekasser.

Praktisk information

Søger du praktisk information?

Du kan læse om fag, timefordeling, prøver, retningslinjer for elever, undervisningsmiljø med mere her.

Du er også meget velkommen til at kontakte os direkte, skulle du have opklarende spørgsmål eller lignende.