Prøver

På Realskolen følger vi undervisningsministeriets fastsatte trin- og slutmål. Derfor ser vi det også som en naturlig evaluering af elevernes arbejde i grundskolen, at vi afslutter grundskoleforløbet med 9. klasses afgangsprøve. Det samme gør sig gældende for 10. klasse, hvor eleverne kan vælge mellem 10. klasses afgangsprøve, eller at forbedre deres tidligere resultat fra 9. klasses afgangsprøve. 

Vi træner vores elever i prøveformen, og har således både mundtlige og skriftlige prøver fra 6. klasse, se nedenstående oversigt:

Skriftlige prøverMundtlige prøver
6.kl.Dansk og matematik6.kl.Ingen
7.kl.Dansk og matematik7.kl.Dansk
8.kl.Ingen8.kl.Historie/samfundsfag, naturfag og engelsk/tysk, valgfag

 

Derudover trænes eleverne i 9. og 10. klasse med en skriftlig terminsprøve i november måned i alle deres prøvefag.
 

At træne eleverne til at gå til mundtlige og skriftlige prøver er en god idé af flere årsager:

1. Forberedelse til fremtidige eksamener: Eleverne vil snart skulle tage afsluttende prøver i 9. og 10. klasse. Tidlig træning giver dem en fordel, da de bliver fortrolige med prøvens format og krav.

2. Reducere eksamensangst: Mange elever oplever angst i forbindelse med prøver. Ved at træne dem tidligt kan man hjælpe dem med at blive mere trygge ved eksamenssituationen, hvilket kan reducere stress og forbedre deres præstation.

3. Styrke faglige kompetencer: Træning i både mundtlige og skriftlige prøver hjælper med at styrke elevernes evner til at formidle deres viden klart og præcist, både mundtligt og skriftligt. Dette er nyttige færdigheder, ikke kun i skolen, men også senere i livet.

4. Udvikle studievaner: At forberede sig til prøver kræver gode studievaner og planlægning. Tidlig træning kan hjælpe eleverne med at udvikle disse vaner, som vil være gavnlige gennem hele deres uddannelse.

5. Feedback og forbedring: Ved at deltage i prøver kan eleverne få feedback på deres præstationer, hvilket giver dem mulighed for at identificere deres styrker og svagheder og arbejde målrettet på at forbedre sig.

6. Øge selvtillid: Når eleverne ser, at de kan håndtere eksamenssituationen og præstere godt, øger det deres selvtillid. Denne selvtillid kan smitte af på andre områder af deres liv og uddannelse.

7. Realistisk træning: Eksamenssimulationer giver en realistisk træning, der forbereder eleverne på de faktiske forhold og krav, de vil møde under rigtige eksamener.

8. Holistisk læring: Prøver tvinger eleverne til at konsolidere deres læring og anvende deres viden på en struktureret måde. Dette kan forbedre deres samlede forståelse og indlæring af faget.

Alt i alt mener vi at tidlig træning i at gå til mundtlige og skriftlige prøver bidrager til en mere velafrundet og vellykket uddannelsesoplevelse for eleverne

Praktisk information

Søger du praktisk information?

Du kan læse om fag, timefordeling, prøver, retningslinjer for elever, undervisningsmiljø med mere her.

Du er også meget velkommen til at kontakte os direkte, skulle du have opklarende spørgsmål eller lignende.