Priser

Realskolens indtægt

Realskolens indtægt er primært baseret på to faktorer: Et statstilskud, der aktuelt svarer til 76 procent af udgiften pr. folkeskoleelev med tre års tilbagevirken, samt en forældrebetaling.

Skolepenge

Skolepenge og fritidsordning betales månedsvist forud, første gang i et skoleår pr. 1. august. 11 rater pr. skoleår. Juli er betalingsfri, dog skal der betales for sommerfritidsordning eller koloni i juli måned, hvis man tilmelder sig dette.

Priser 2024

0.-3. klasse kr. 1.963,-
4.-5. klasse kr. 2.069,-
6.-9. klasse kr. 2.122,-
10. klasse   kr. 2.175,-

FO – Fritidsordning 0.-2. klasse og Café 3.-6. klasse:

Fritidsordning 0.-2. klasse kr. 1.538,-.

– Sommerfritidsordning i juli måned kr. 450,- pr. uge.

– Koloni kr. 450,- pr. deltager.

Café 3.-6. klasse kr 1.119,- pr. måned.

Obligatorisk førskole fra 1. maj til 30. juni kr. 1.875,- pr. måned inkl. Fritidsordning

Klippekort Klubben:

Klippekort m. 10 klip kr. 600,-.

En gang om måneden er der Klubtilbud for 5. og 6. klasse hvor børnene benytter Klippekort.

Der ydes ingen søskendemoderation.

(Pris-satserne vil blive reguleret årligt)

Skolen opfordrer alle forældre til at tilmelde sig PBS. Ellers anvendes de udsendte, fortrykte FI-kort, idet disse også er forsynet med familiens skolekontonummer som indbetaleridentifikation. Ved indbetalinger direkte til administrationen bedes disse medbragt.

Skolepengenedsættelse

Der kan ved behov søges om nedsættelse af skolepenge gældende for et skoleår af gangen. Skemaet kan udskrives her fra skolens hjemmeside (Se herunder). Skemaet skal være afleveret på skolens kontor senest d. 26. august 2024 i udfyldt stand.

Såfremt man er berettiget til tilskud, vil beløbet blive modregnet i skolepenge fra januar-juni måned. Nedsættelse i FO-betaling kan kun søges for børn fra 0.-3. klasse.

Der kan søges om nedsættelse, hvis indkomstgrundlaget er kr. 389.561,00 eller derunder ved et hjemmeboende barn. Ved 2 hjemmeboende børn må indkomstgrundlaget max. være kr. 405.379,00 og ved 3 hjemmeboende børn må indkomstgrundlaget max. være kr. 421.203,00. Hjemmeboende børn tæller kun med, hvis de er under 18 år.

Yderligere information om indkomstgrundlaget kan læses i vedhæftede fordelingsnøglebilag.

Modtager Realskolen ikke ansøgningsskemaet senest d. 26. august 2024 kan nedsættelsen ikke blive aktuel i skoleåret 2024/25.

Se her skolens betalingsprocedure og bilag vedr. fripladstilskud.

gaeldende_betalingsprocedure.pdf

Fordelingsnøgle Friplads 2024-25

Fripaldstilskud 2024-25