Om skolen

Velkommen til Realskolen - dit barns fremtid starter her...

Realskolen blev grundlagt 4. november 1846 – og har udviklet sig lige siden.

Realskolen er en privatskole for elever fra 0. til 10. klasse. Med små klassestørrelser på 22 elever fra 0. til 9. klasse og 26 elever i 10. klasse, sikrer vi personlig opmærksomhed og et trygt læringsmiljø for alle vores 686 elever.

Høj kvalitet i undervisning og fritid

Vi stræber efter at levere undervisning af højeste kvalitet samt engagerende fritidsaktiviteter. Vores skole følger Undervisningsministeriets fælles mål, dog undtagen Kristendom fra 7. til 9. klasse. Derudover tilbyder vi unikke fag som MasterClasses, hvor vi har udviklet specialiserede undervisningsplaner.

Digital læring i fokus

Realskolen er i front med digital undervisning, og vi integrerer IT og medier i alle fag fra 0. til 10. klasse. Eleverne får en iPad fra 0. klasse, og både elever og medarbejdere arbejder med Office 365. Skolen har en detaljeret læreplan for digital dannelse – og screener alle elevers og læreres IT-kompetencer i samarbejde med Center for Digital Dannelse.

Bredt udbud af fag

Vi tilbyder en bred vifte af fag, herunder praktisk-musiske fag som musik, billedkunst, håndarbejde, sløjd, idræt, madkundskab, håndværk/design og svømning. Vores elever begynder med engelsk fra 0. klasse ogt ysk starter fra 5. klasse. Historie og naturfag starter i 3. klasse, mens biologi og geografi undervises fra 5. til 9. klasse.
10. klasse har et særligt program, som du kan læse mere om her på hjemmesiden.

Fokus på talentudvikling

Vi har et særligt fokus på talentudvikling med både intern og ekstern undervisning i humanistiske og naturvidenskabelige fag. Vores MasterClasses for 4. til 6. klasse tilbyder en bred vifte af fagområder.

Traditioner og sociale aktiviteter

Traditioner som morgensang, julemarked, trivselsdag, krybbespil og skolekomedie er en integreret del af vores skoleliv. Vi arrangerer også mini-lejre for 3., 5. og 7. klasse, samt studieture for 6., 8., 9. og 10. klasse.

Fritidsordning og førskole

Vi tilbyder en fritidsordning for elever fra 0. til 2. klasse og en klubcafé om eftermiddagen fra 3. klasse. Vores førskoleprogram starter i maj for kommende 0. klasseelever.

Trivsel og samarbejde

Hos Realskolen lægger vi stor vægt på trivsel og gode samarbejdsrelationer blandt både børn og voksne. Vi arbejder aktivt for at skabe et positivt og støttende læringsmiljø for alle.

Besøg vores hjemmeside for at lære mere om, hvad Realskolen kan tilbyde dit barn. Dit barns fremtid starter her!

Skolen bygger på et sæt af stærke værdier, som vi mener giver vores elever den bedst mulige start på deres skoleliv:

  • Praktiske færdigheder og effektive arbejdsvaner: Vi giver eleverne de redskaber, de har brug for, både i skolen og i fremtiden.

  • Personlig udvikling og læringsglæde: Vi fremmer nysgerrighed og kreativitet for at støtte elevernes individuelle vækst.

  • Ærlighed og ansvar: Vi opmuntrer til oprigtighed og selvdisciplin gennem god opførsel og arbejdsomhed.

  • Fællesskab og sammenhold: Vi styrker følelsen af samhørighed og fællesskab blandt eleverne.

  • Kritisk tænkning og demokrati: Vi lærer eleverne at tænke selvstændigt og deltage aktivt i et demokratisk samfund.

  • Respekt for liv og natur: Vi fremmer respekt og omsorg for både mennesker og miljø.

  • Kulturarv: Vi værner om og formidler den danske kulturarv.

  • Tryghed og tillid: Vores undervisning foregår i en atmosfære af tryghed og gensidig respekt.

  • Samarbejde: Vi arbejder tæt sammen med elever, forældre og lærere for at skabe de bedste rammer for læring

Elever går der på skolen
0
Elever pr. klasse
0

0 - 10.

Klasse